ביטוח תכולה

מה יש לך בבית? או בעצם מה אין לך בבית??

כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה והינם בבעלותו, בחזקתו או באחריותו של המבוטח ובני משפחתו.

הביטוח מגן על המבוטח כנגד פריצות, גניבות, שריפות, נזקי טבע, הצפה קשה, רעידת אדמה וכדומה, בהתאם לסיכונים והחריגים המפורטים בתנאי הפוליסה. חברות הביטוח נוהגות לבטח דירות בביטוח המכסה את כל הסיכונים, למעט החרגות שנקבעו מראש או במהלך הביטוח הספציפי שחשוב להיות מודעים אליהן.

עם ביצוע ביטוח התכולה ממולא סקר על ידי המבוטח ולעיתים מוזמן סוקר, הבוחן את היקף הרכוש ומעריך אותו.

נגישות