שירותי חירום

מחוץ לשעות העבודה מענה על ידי תורנים לשיחות חרום בלבד

בין 17:00 – ל 09:00 בבוקר כולל שישי ומוצ"ש

053-585-5888

שירותי דרך וגרירה

שגריר

8888*

דרכים

2008*

סטארט

5676*

טיפול בנזקי מים לדירה

הראל

נץ 9746* / מלגם 5041*

מגדל

076-8865055

שומרה

03-9258012

הפניקס

3435*

מנורה

9042*

אילון

0732076066

שלמה

3739*

כיסוי שבר שמשות

אוטוגלס בע"מ

1-800-404-505

פמי פרמיום בע"מ

03-9535611 / *6560

אילון זגגות רכב בע"מ

03-5534444

נגישות