ביטוח אובדן כושר עבודה

בשביל שרגע אחד לא בטוח לא ישנה חכם את החיים לנצח.

לקום בבוקר ולצאת לעבודה זו פעולה שאנחנו עושים מידי בוקר כמעט בלי לשים לב.  אבל מה יקרה אם משהו בשגרה הכל כך בטוחה שלנו יתערער עם תאונה או מחלה שתמנע מיתנו לקום ולעבודה בבוקר שאחרי…

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה" פוליסה אשר נועדה להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד את כושר עבודתו עקב תאונה, מחלה לתקופה או באופן קבוע (עד גיל הפנסיה).

הגמלה המשולמת במסגרת הכיסוי הביטוחי באה להחליף את ההכנסה מעבודה, ולכן תקבע בדרך כלל בהתאם להכנסה זו. הכנסה יכולה להיות משכורת (לשכיר), הכנסה של עצמאי, דיבידנדים הנמשכים ע"י בעלי מניות בחברה וכדומה.

במקצועות הצווארון לבן ניתן לרכוש כיסוי לעיסוק ספציפי שמבטח את עיסוקך הספציפי ערב קרות מקרה הביטוח. אם יש לכם כיסוי של נכות בקרן הפנסיה ניתן לרכוש באופן פרטי הרחבה לעיסוק ספציפי כיסוי חשוב מאוד

חשוב לדעת ולשים לב שהביטוח מכסה את העיסוק הספציפי שלך בעבודה

ביטוח מחלות קשות
אובדן כושר עבודה

אני בשמירת הריון האם אני זכאית לקבל כיסוי של אובדן כושר עבודה ?

ראשית צריך לדעת איזה כיסוי ביטוחי יש לך. כדי שלא תקבלי מידע מוטעה או לא נכון לכיסוי הביטוחי שלך חשוב לבדוק איזה כיסוי ביטוחי יש לך ובשביל זה אנחנו פה.   לנשים המבוטחות בקרן הפנסיה שמירת הריון וקרן הפנסיה שלך נשים המבוטחות בקרן הפנסיה יכולות לתבוע את הקרן על אובדן

קרא עוד »
נגישות